Ett viktigt steg i tillverkningen är att skapa en ritning från tagna mått eller från en skiss.
Detta gör vi i cad-program.
Dels i ett cad-program skapat endast för trapptillverkning.
Sedan används ett 3-d cad-program som komlement för att ändra i trapp-programet samt inportera andra detaljer .

När trappan skapas i dataprogramet med ett antal mått och parametrar får vi en planritning .

Vi kan sedan lägga till stolpar, räckesdelar.
Vi kan visa den i 3-d vy och rotera den åt vilket håll som helst.

Vi kan se varje detalj separat, som en vange....

ett steg.....

stolpar med fräs-urtag....

Hela räckessektioner....

enkilda räckesdetaljer som räckesståndare och handledare

Materiallista med alla dimensioner på alla trappdetaljer.

Steg kan optimeras parvis för att passa fabriserade stegplattor..

Sedan skriver vi ut fullskalamallar på vangar, steg, stolpar, handledare.
Om ritningen har skapats till en annan tillverkare än oss, skickas mallarna i papprör med post till kunden.