Ytbehandlingen är viktig på en trappa, då slitaget är stort. Man trampar oftast på samma yta och ibland med skor som kanste inte alltid är rena. Därför blir slitaget stort och kanske mer intensivt än på golv, där man oftast har större yta att röra sig på.

Även handledaren utsätts för ett högre slitage än andra trappdetaljer.

 

Lack är en vanlig och hållbar ytbehandling.

Det ställs höga krav på lacken för att stå emot det höga slitaget.

Därför används som standard en syrahärdande 2-komponentlack. Där handledare och ovansidan på stegen får 3 lager. Övriga lackade ytor får 2 lager lack.

Dock finns 1-komponentlack som alternativ där detaljerna då får 4 resp 3 lager lack.

Golvolja annvänds som alternativ till lack.

I bland vill man ha vissa detaljer täckmålade. Vit färg är den vanligaste. På vita steg används en 2-komponentfärg, medan övriga detaljer normalt behandlas med en vattenburen färg

Vit förekommer i följande alternativ:

Vit högblank.

Bruten vit S-0500N.

Bruten vit S-0502-Y.

Valfri kulör kan också brytas fram.

Betsning sker oftast på furu  men kan också ske på alla andra träslag.

Betsen som används är absolut ljusäkta.

Efterbehandling på bets sker alltid. Antingen med lack eller olja.

Övriga behanlingar som såpa eller lut kan också utföras. med eller utan färgpigment.