Den vanligaste vang-typen är den tradionella eller den utanpåliggande vangen.

Den täcker alla stegändar och dessa är infrästa i vangen. Normalt tillverkas den i en tjocklek av 40 mm men mindre och enklare trappor kan också göras i 35 mm tjocklek.

Vangen kan också utföras som tät balk.Vi tillverkar ändast balkar i trä.Bredden är ca 300 mm.

En annan typ är den underliggande vangen.

Den bildar den trappform som stegen bestämmer.Den är oftast indragen något in under stegändarna men kan också dras ihop mot varandra till ett mellanrum ned till ca 300 mm. Denna typ tillverkas med fördel något tjockare om vangarna är långa och flacka, då formen blir något smalare i höjdled pga den trappliknande formen.

50 mm tjocklek är vanligast men kan också göras 40 mm tjock om den fästes i väggen.

Denna balktyp är specielt utformad för Lofttrappor där stegen har en inskuren form var annan höger och vänster.

Balkens framsida är då utformad var annan höger och vänster för att följa stegens form, och ge fri yta för foten när man går uppifrån och ner.