EK.

Ekvirke är tungt,starkt och hårt med mycket god slitstyrka.

Eken motstår nötning mycket bra och får inte så lätt tryckmärken och skador vid normalt slitage.

Ek har en mellanbrun färg.

Svensk ek är något mörkare än syd-eropeisk ek.

Den syd-eropeiska håller emellertid jämnare färg och kvallite´. Trädslaget lämpar sig mycket bra för alla sorters snickerier som tex inredningar,golvvirke samt trappor.

BOK.

Boken som är ett av de vanligaste träslaget  i sydsverige.

Även om virket växer snabbt i södra sverige är boken från sydsverige ett av de hårdaste träslagen som växer i sverige. Boken är hårdare än eken, och har en ej dominerande ådring. Virket är ljus rosa till ljus gult och har mycket hög  motståndskraft mot slitage.

Kärnan har en mörkare brun ton och används ej som synligt virke.

Boken lämpar sig för golv som parkett, även i trappor lämpar sig boken då den är mycket solid.

ASK.

Asken är mycket hård och lämpar sig väl för användning där kravet på nötningståligheten är stort.

Denna egenskap i kombination av seghet gör asken lämplig till att tillverka böjda profiler som bandyklubbor, kricketklubbor och olika långsmala skaft och handtag där just segheten är ett krav.

Ytvirket är ljust i en gul-vit ton och används flitigt som golvvirke och detaljer i inredningar och trappor.Kärnvirket är mer i chokladbrun färg och är mindre användbart då man hellre vill använda det ljusare virket.

Ytvirket har samma egenskaper som kärnvirket.

Ådringen i träet är dominerande vilket gör att virket får liv.

FURU.

Furu är ett mjukare träslag som skiljer sig mycket beroende på var det växter.

Virket blir lösare om det växt på mer bördigare platser som sydsverige.

Träslaget blir bäst från norr där det växer långsammare och blir då något hårdare, bla av att den ljusa årstiden är kortare i norr.

Trädslaget växer normalt med mycket kvist men kan med mekanisk hjälp odlas fram för att bli mer kvistrent.

När grenarna dör på brist av ljus faller de av och när trädet växer vidare bildas kvistrent virke utanför de avfallna grenarna. Virket är ljusgult och mer eller mindre kådrikt.

Ytvirket är något lösare än kärnvirket.

Furan används till konstruktioner  samt även inom golv och snickeriindustrin, men är mer ömtålig mot tryckmärken och slitage.

BJÖRK.

Hårdheten är viktig när man tittar på hur materielet tål slitage och nötning.

Björken ligger strax under ekens förmåga att motstå nötning och får inte så lätt skador och tryckmärken vid normalt slitage.

Därför lämpar sig björken väl för användning till snickerier som golvvirke och trappor.

Virket är ljusgult men mörkare kärna förekommer.

Man använder i huvudsak det ljusare virket.

Hårdheten är samma i ytvirke och kärnvirke.Svenskt virke används gärna som kommer från norra sverige då virket är mer rakvuxet samt renare från kvist.

Virket är också något hårdare från norr.

Även Finland producerar björk av hög kvalite´.

VALNÖT.