S1

Stolparna tillverkas normalt i en dimension av 80 x 80 mm tjocklek.

Dessa går ner till underkant av vangen.

På så sätt slutar alltså vangarna mot stolpen och blir då mycket stabila. Då stolparna är 80 mm och vangen mellan 40 och 50 mm tjock centreras vangarna på stolpens sida.

Stolparna kan vid behov Gå ända ner till golvnivå om stöd fodras.

Den vanligaste stolptoppen är den pyramidsågade.

Stolparna S1, S2och S3 tillverkas i dim 80 x 80 mm, 86 x 86 mm, 90 x 90 mm,100 x 100 mm.

S3

Stolptoppen kan också ha Hatt, dvs endekorfräst platta på toppen.

Stolpen kan ha dekorspår längs sidorna.

S4

Stolpe med infräst spår.

Stolpen kan ha dekorspår längs sidorna.

S2
Stolpe med plan topp.

Stolpe och handledare sammanbunden med ett rostfritt rör.
Stolptoppen sågad i samma lutning som handledaren.

S115 relieff-1
En mer arbetad stolpe.115 x115 mm

S115 relieff-2
Samma som relieff-1 men med dekorlist över och under det infällda fältet på stolpen.

S120-1
Större stolpe med frästa spår och fasde hörn.
120 x 120 mm

Stolpe kan också förberedas med kanal för elektrisk installation
Stolpar minst 90 x 90 mm.