Vangar och steg.

Vange tillverkas vanligast på två olika sätt. Tradionell,där vangen står utanför stegen. Underliggande,där vangen endast befinner sig under stegen mer eller mindre indragen från sidorna. På så sätt får vangen en trappformad översida medan den tradionella vangen löper jämt efter trappans lutning.

Den tradionella vangen kan antingen göras i jämna böjda former,mer tradionellt och gamaldags eller i raka linjer då utseendet blir mer modernt.

Stegen bestäms av lutningen på trappan samt efter trappans ytterform. Stegen överlappas med 30 mm.Stegen kan göras öppna,eller med sättsteg.

 

Stolpar. 

Dessa är oftast genomgående,dvs att stolpen går ner mellan två vangar som möts oavsett om stolpen når ner till golv .Dessa tillverkas som standard med pyramidsågad topp eller med dekorplatta.Stolparna kan tillverkas med dekorspår.

Handledare. Kan monteras utanpå räckesståndarna, eller ovanpå så att de döljer ståndarna.

Räckesståndare. Dessa kan antingen monteras utanpå vangen ,eller fästas på vangens ovankant.  (eller på stegen om trappan har underliggande vangar)